Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

"Mykt, vilt og mystisk" på Galleri Albin Upp, Oslo april 2018

Forstørr bilde

Aashild Nitter
Margrethe Røsnes Kvalheim
Marit Solum Smaaskjær

Utstillingen består av verk fra tre billedkunstnere med felles bakgrunn fra Nydalen Kunstskole, hvor de fant tonen og kjemien som la grunnlaget for videre samarbeid. 

Alle tre formidler individuelle og ulike uttrykk, men har likevel fellestrekk som abstrakt uttrykksform, gjerne med mye følsomhet og farger. Andre fellestrekk er bevegelse, naturkrefter, energier, tilstedeværelse, lidenskap og kontraster. Disse fellestrekkene skaper en forbindelse og forståelse for kunstuttrykkene, og danner grunnlaget for tittelen til utstillingen: ”Mykt, vilt og mystisk”.

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen. Mobil 41040288