Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Kunst Rett Vest 2019

Forstørr bilde
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019
Kunst Rett Vest 2019

Fellesutstillingen vises på Henie Onstad Kunstsenter 12.–22. september 2019
Åpne atelierer blir 14.–15. og 21.–22. september.

122 kunstnere deltar på Kunst rett vest i 2019

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen invitert publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av kunstnerne. Utstillingen har ambulert, og er i år på Henie Onstad Kunstsenter. De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 180.000 besøk disse årene. Og det har blitt omsatt kunst for rundt 1 million kroner årlig under Kunst rett vest. Drøyt 400 regionale kunstnere har så langt deltatt.

Kvalitet

For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og materialer, er det oppnevnt en fagjury. Rekordmange, hele 260 innkomne søknader, er vurdert og 122 kunstnere er antatt til årets arrangement. En stor takk til årets jury: Sverre Gullesen, Cathrine Rasmussen og Geir Yttervik.

https://www.kunstrettvest.no/wp-content/uploads/2019/08/KRV19_infoavis_8c.pdf

Del med venner

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen. Mobil 41040288