Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Kunst rett vest 2020

Forstørr bilde

Fellesutstillingen var på Tofte i den gamle cellulosfabrikken fra 10.-25. oktober. Se www.kunstrettvest.no for mer informasjon.

Åpent Atelier på Kniveåsen 17.–18. og 24.–25. oktober 2020.
Tusen takk til alle som kom til Åpent Atelier her på Kniveåsen! Her har det vært eco-trykking på terrassen om mange har deltatt. Så gøy med aktivitet og læring i nye muligheter. Velkommen tilbake!

110 kunstnere deltar på Kunst rett vest i 2020

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen, nå 10 kommuner vest i Viken, invitert publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av kunstnerne. Utstillingen har ambulert, og er i år i de flotte lokalene til Lageret Studio – Norges største dagslys fotostudio, i den nedlagte cellulosefabrikken til Statkraft på Tofte, syd på Hurumlandet, i tiden 10.–25. oktober 2020.

De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 197.000 besøk disse årene. 422 regionale kunstnere har så langt deltatt. I år deltar 14 debutanter.

For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og materialer, er det oppnevnt en fagjury. Under et koronanedstengt Norge i vår kom 182 søknader inn. 110 kunstnere ble antatt til årets arrangement. En stor takk til årets jury: Sverre Gullesen, Cathrine Rasmussen og Geir Yttervik.

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen. Mobil 41040288