Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

NFUK Årsutstilling 2019

Forstørr bilde

Galleri Hamar kulturhus
Utstillingsperiode: 19. oktober til 2. november 2019

Utstillingen består av 81 arbeider utvalgt blandt 76 medlemmer. Den er variert og spenner vidt - fra det naturalistiske, «lett å lese» uttrykk til det mer komplekse, non-figurative og abstrakte innen maleri, tegning, collage, fotografi, ulike grafiske verk og skulptur. Fagjuryen var ved Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud (begge NBK) og Kari Utgaard (NFUK) og kurator er Jon Olav Helle og Bjørnulf Dyrud.

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen. Mobil 41040288