Marit Solum Smaaskjær
Marit Solum Smaaskjær

Røslyngens gull

Røslyngens gull, 110x81 cm, botanisk kontakttrykk og tegning med inc og gouash

Marit Solum Smaaskjær
Kniveåsen Terrasse 49, 3036 Drammen. Mobil 41040288